Fåren

Nyklippta tacklamm 2014

Vi började med fåraveln på 80-talet. Då köptes de första tackorna in, och inriktningen var då Leicesterfår. 2002 köptes de första pälsfåren in efter att först ha köpt en Gotlandsbagge på aktionen i Jönköping så införskaffades 2 tacklamm från Lindholmens fårbesättning. 2003 köptes de första texeltacklammen. Nu har vi ett 90-tal tackor. Lammen föds inomhus på våren i mars - april. Släpps ut på bete med tackorna i maj. Diar tackorna och lär sig äta gräs och örter.

Besättningen är Maedi Visna fri och ingår i fårkontrollen sedan 1988. Vi har högsta Maedi Visna fria statusen M3 och har varit med i fårkontrollen sedan 80-talet. På den årliga bagg-auktionen i Jönköping och Linköping har några baggar inköpts under åren.

Med i fotkontrollen och certifierad sedan den 5/10-2010 besättningen visar inga tendenser till fotrötta enligt djurhälsovårds veterinären.

I juli/augusti vägs och "mönstras" lammen, d v s deras kött och pälsegenskaper bedöms. Lamm som är intressanta för avel bedöms en gång till och sedan gör det slutliga valet. Vi har även riksbedömt baggar både för kött och päls egenskaper. Fårårets avslutning är BaggAuktionen på hösten och den är samtidigt introduktionen på det nya fåråret.

Vann skinnpremieringen 2010 i klass 5 vit plädskinn, hela 29 poäng blev det.

2014 kom vi bland de 10 finalisterns med ett grått plädskinn!

Marie jobbar numera som rekommenderad gårdsmönstrare av pälsfår och mönstrar ca: 1200 lamm årligen, Leicester och Gotlandslamm, mellan juni och september då lammen är ca: 110 dagar gamla. Vill ni ha era lamm mönstrade ring 0707398053 i god tid.

 

Slakt 2015

Otroligt bra klassning på lammen i år på Scan, Texelarna gick som vanligt som U i olika varianter, och några av Gotlandsfåren och Leicestrarna klassades som R+, men mestadels som R eller R-.

Lammning 2015

Startade någon vecka in i mars för Leicester och Texel, och Gotlandsfåren lammade någon vecka in i april. Tyvärr så hade vi besök av lodjur i år, så två av lammen dödades och åts upp.

Slakt 2014

Mycket bra år i stort sätt alla lamm slaktade innan oktober månad slut. Alla Texellamm klassades som U och E. I år skickades alla Leicester- och Gotlandslamm för första gången till Skara slakteriet. Dock skickades merparten av Texlarna till Scan.

Lammning 2014

Lammningen startar i slutet på mars och april.

Slakt 2012 och 2013

De första lammen gick till slakt i slutet på augusti och alla var slaktade innan årsskiftet.

Slakt 2011

De första lammen gick till slakt i början på september, då Scan inte kunde hålla tidsplaneringen. Sedan skickades lamm med 2-3 veckors intervall hela hösten, vartefter de blev färdiga för slakt.

Lammning 2011

Lammningsperioden startade i mitten på mars till i början på maj. Endast 2 lamm av 158 st märkta som dog under lammningen. Senare strök någon till med på betet.

Slakt 2010 slakten ser väldigt bra ut, de första lammen gick till slakt i slutet på augusti, ett lamm hann förväxa sig då han vägde hela 31,5 kg slaktad. Även i år har vi fått Texellamm som klassat sig som E. I snitt fick vi 19,3 kg och R+ på kroppen, Leicester fåren låg på R och Gotlandsfåren R- och Texeln står för U i snitt.

Lammning 2010

Lammningsperioden startade i mitten på mars och blev lite sen dragen i och med att de sista lammen inte födde förren i slutet på maj. Många tackor som brunstade om och fick sen lammning.

Slakt 2009

2009 har 107 lamm gott till slakt till SCAN mellan augusti och november. 18,8 kg i snitt och R på kroppen. Roligt för i år är att vi fick 2 Texellamm som klassades som E. Leicester och Texel är överrepresenterade.

Lammning 2009

Lammningsperioden startade i mitten på mars. Det ser väldigt bra ut hittills flest 2 födda men det förekommer några trillingar. Vi har redan passerat en bra bit över 100 lamm. Flest tacklamm i år de sista ungtackorna lammade så sent som i början på maj månad.

Slakt 2008

2008 har ett 70-tal lamm gått till slakt på Scan mellan augusti och början på november. I snitt låg kroppbedömningen på R till R+, fettet ungefär som åren innan och 19 kg för samtliga 3 raserna. Där texel och Leicester är överpresenterar.

Intressant att se att mönstringsresultat på kroppen som Anders Johansson gjorde i slutet på juli månad inte stämmer med slakt resultatet, den är MYCKET BÄTTRE vilket är positivt. Gotlands fåren överensstämmer ganska bra, medans Leicestern är 1-2 klassningar högre än vid mönstringen. Och Texlarna är hela 3 klasser i snitt högre än vid mönstringen och då vill jag erinra om att Texlarna går först till slakt redan i slutet på augusti. Slutsats är lammen har vuxit bra i sina kroppar.

Lammning 2008

Lammningsperioden startade något tidigare i år med några tjuvbetäckningar. Den riktiga lammningsperioden kom igång i slutet av mars. Och kommer att hålla en bit in på maj. Några trillingfödslar och det blev en bit över 100-tal lamm....

Slakt 2007

2007 gick lammen till slakt mellan augusti och december. I snitt låg kroppsbedömingen på R, fett 2+ och slaktad vikt på 19 kg för alla 3 raserna. Något sämre än 2006 förmodligen på grund av den sena skörden i augusti som bidrog att återväxten försenades.

Lammningen 2007

Det har varit en relativt lugn lammningsperiod, med mycket få fellägen. Lamningen startade den 20 mars och håller på en bit in i maj månad. Flera trillingfödslar och för närvarande finns det över 100 nya lamm. Ganska jämn fördelning mellan bagg- och tacklamm. I år med 23% ungtackor, har 36% av dessa fått tvillingpar. Alla mammor och barn äter och mår bra och de går på bete nu.

Slakt 2006

2006 gick de flesta lammen till slakt mellan augusti och oktober. I snitt låg kroppsbedömningen på R+, fett 2+ och slaktad vikt på 20,2 kg för samtliga 3 raser Leicester, Gotlandsfår samt Texel.

 

 

© Marie R-A Design