Locktorp

Locktorp är en liten lantbruks- och skogsgård 5 mil norr om Göteborg.
Gården är placerad mellan tre sjöar, Gravlången, Bodasjön och Lillsjön. Vi brukar ca 20 ha åker och odlar enbart vall till foder och bete åt djuren och har dessutom lika mycket skog.

Fåren håller våra betesmarkerna öppna. Det är ett arbetskrävande, men roligt sätt att leva och en bra plats för barnen att växa upp på.

 

 

© Marie R-A Design