Johannelunds Ikaros f 2012

3 år gammal

Som ungbagge...

Texeltacklamm 2009

 

Svensk Texel är ett medelstort vitt får med ett lugnt temperament, som är lätt att hantera på bete och i stall.

 

I avelsarbetet tar vi stor hänsyn till moderdjurens egenskaper. 
De skall ha lätt för att lamma och ge tillräkligt med mjölk. Eftersom texeln används som faderras i slaktlammsproduktionen, är snabb tillväxt, ordentlig muskulatur samt sen fettansättning de viktigaste egenskaperna. Vi har köpt in tacklamm från Brunnsered besättning år 2003 och Ammedalenbesättning år 2003 o 2005. Numera är det bara egenuppföda tackor som rekryteras ifrån.

År 2019 kommer det att finnas livdjur efter EN texelbagge:

Johannelunds Ikaros SE 5260-12048 som är avkomma efter Fordson.

Avelsvärden: Tillväxt och kroppsform vid mönstring: Direkt 82, Maternell 107 och Form 93, Tillväxt slakt 105 kropp slakt 92

-------------------------------

tidigare använda baggar se här

© Marie R-A Design