Texeltacklamm 2009

 

Svensk Texel är ett medelstort vitt får med ett lugnt temperament, som är lätt att hantera på bete och i stall.

 

I avelsarbetet tar vi stor hänsyn till moderdjurens egenskaper. 
De skall ha lätt för att lamma och ge tillräkligt med mjölk. Eftersom texeln används som faderras i slaktlammsproduktionen, är snabb tillväxt, ordentlig muskulatur samt sen fettansättning de viktigaste egenskaperna. Vi har köpt in tacklamm från Brunnsered besättning år 2003 och Ammedalenbesättning år 2003 o 2005. Numera är det bara egenuppföda tackor som rekryteras ifrån.

År 2020 kommer det att finnas livdjur efter EN texelbagge:

Helanders Umberto SE5260-19158 efter ET Helanders Topp SE258398-18822

-------------------------------

tidigare använda baggar se här

© Marie R-A Design